Kế hoạch Số 3888/KH-UBND triển khai Chương trình Xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài thành phố Đà Nẵng năm 2014

Thuộc tính văn bản

Số kí hiệu 3888/KH-UBND Người ký Phùng Tấn Viết
Ngày ban hành 09/05/2014 Ngày xuất bản
Ngày hiệu lực 09/05/2014 Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Công nghệ thông tin Loại văn bản
Cấp ban hành Thành phố Cơ quan ban hành Bộ Thông tin
Nội dung
Xem PDF Xem PDF
Đính kèm:
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục , dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
  2. Quyết định 8878/QĐ-UBND ngày 6 tháng 12 năm 2014 phê duyệt Đề án Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015 - 2020
  3. NGHỊ QUYẾT19/NQ-CP VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA
  4. Quyết định Ban hành danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015 - 2020

Tin tức Tin tức
Đăng nhập