LỊCH CƠ QUAN TUẦN 50 NĂM 2017

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

14h00 Giao ban IPA BGĐ L/đ phòng PH1 IPA

14h00 Đảng ủy khối kiểm tra Chi bộ BCH Phòng họp IPA
16h30 Tiếp JFC C.Phương JPD

09h00 Hatsuta Seisakusho C.Phương P. PTDA PH 1 IPA
10h00 Tiếp METI và Kyukeiren A.Dương JPD PH 1 IPA
11h30 Dự XTĐT vào Hoa Kỳ Select USA A.Anh P.XTĐT Novotel
14h00 Dự buổi làm việc với Biwater (Chủ trì: CT Huỳnh Đức Thơ) A.Dương P.TVĐT PHGB tầng 3
14h00 Tiếp SMBC JPD PH 1 IPA
15h00 Dự Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm PTHTCNTT. A Nhĩ 02 Quang Trung

08h30 Hội ý BGĐ về KH triển khai chủ đề năm 2018 BGĐ C.Trâm, C. Phúc, C.Trang, C.Hương, C.Nhi PH1 IPA
14h00 Dự họp về KH triển khai chủ đề năm 2018 (Chủ trì: PCT Hồ Kỳ Minh) A.Dương, C.Phương C.Trâm
14h00 Tham dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng về công tác VBQPPL C.Thư
16h00 Dự Kỷ niệm 10 năm thành lập Viện NC KT-XH ĐN A.Dương P.XTĐT
16h30 Dự kỷ niệm KPMG ĐN C.Phương C.Trâm TP Novotel

08h00 Dự Hội thảo thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp CNC C.Phương P.XTĐT + P.TVĐT HT1 tầng 2 P.XTĐT (tài liệu XT)
09h00 Làm việc với Công ty CP Công nghệ bảo mật tiền tệ Toàn Cầu A.Dương P.HTĐT Phòng họp 40 chỗ
14h00 Dự tiếp xúc cử tri A.Tường TTHC Q.NHS A.Nhĩ bố trí xe
15h30 Dự Hội nghị khách hàng Cảng Đà Nẵng A.Dương, C.Phương Golden Phoenix C.Cự bố trí xe


Lịch công tác khác

Thông báo Thông báo
Đăng nhập