LỊCH CƠ QUAN TUẦN 3 NĂM 2019

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h30 Rà soát công tác quy hoạch C. Phương BGĐ, Trưởng Phó phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn. Phòng họp 40 chỗ
9h00 Họp giao ban UB b/c về KCN SX oto C.Phương P.PTDA PHGB, tầng 3 K.Trang
14h00 Dự họp tại Hà Nội A.Tường VPCP
15h00 Tiếp công ty nhân sự QOL (Nhật Bản) với Selfwing C. Phương JPD PH 1 IPA

9h00 Tiếp Tổ chức diễn đàn kinh tế Việt Nhật (JVEF) C.Phương JPD PH 1 IPA
9h15 Dự họp qui hoạch A.Tường P.PTDA PHGB, tầng 3
16h00 Tiếp và làm việc với Viện nghiên cứu kinh tế Nomura Thái Lan A.Anh P.XTĐT PH 1 IPA Hạnh cbi
14h00 Hội nghị lần thứ 17 (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 C. Phúc ĐUK
16h00 Tiếp đoàn Landmark, Úc C.Phương P.XTĐT, P.PTDA PH1 IPA Thảo cbi
18h00 Dự tiệc tối của Tổng LSQ Trung Quốc C.Phương P.XTĐT, P.PTDA Grand Mercue Ngoc chuẩn bị xe

8h00 Dự tổng kết hoạt động đối ngoại nhân dân 2018 A.Anh 522 Ông Ích Khiêm

8h30 Tổng kết công tác Đảng năm 2018 C. Phương Các đảng viên Phòng họp 40 chỗ
14h00 Tiếp đoàn SV Hoa Kỳ A.Anh P.XTĐT Hạnh, Long

8h00 Đại hội CNVC BGĐ, Công đoàn Toàn cơ quan


Lịch công tác khác

Thông báo Thông báo


 

Đăng nhập