Công bố mẫu nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm đặc trưng thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Hiền Ngày đăng tin: 12/01/2021 Lượt xem: 4

Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận nhãn hiệu số 367846 theo Quyết định số 88378/QĐ-SHTT ngày 26-10-2020 nhãn hiệu “DANANG VALUE” để công nhận sản phẩm đặc trưng của thành phố Đà Nẵng.

Công bố mẫu nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm đặc trưng thành phố Đà Nẵng

Nhãn hiệu “DANANG VALUE” là biểu tượng cho uy tín, chất lượng, là sản phẩm đặc trưng riêng có của thành phố Đà Nẵng; góp phần tôn vinh, công nhận những sản phẩm thương mại mang nét đặc trưng của thành phố, khuyến khích sự phát triển sản xuất, quảng bá nâng cao hiệu quả thương mại, đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách du lịch trong và ngoài nước và nâng cao hiệu quả hoạt động ngoại giao văn hóa của thành phố.

Theo quy chế xét công nhận sản phẩm thương mại mang tính đặc trưng của thành phố ban hành theo Quyết định số 6875/QĐ-UBND ngày 10-10-2016 của UBND thành phố Đà Nẵng, sản phẩm được công nhận là sản phẩm thương mại mang tính đặc trưng của thành phố sẽ được sử dụng nhãn hiệu “DANANG VALUE” để gắn lên sản phẩm, bao bì của sản phẩm và các tài liệu giao dịch liên quan nhằm phục vụ cho việc quảng bá sản phẩm đã được công nhận (có thời hạn). Ngoài ra, doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận là sản phẩm thương mại mang tính đặc trưng cũng sẽ được hỗ trợ quảng bá sản phẩm miễn phí trên Cổng thông tin điện tử của thành phố và các sở; được ưu tiên vay vốn ưu đãi và được hỗ trợ tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước. Thông qua đó, các doanh nghiệp sẽ có cơ hội nâng tầm vị thế, thương hiệu, uy tín sản phẩm với người tiêu dùng trong nước và có cơ hội vươn ra thị trường nước ngoài.

Sở Công thương là cơ quan được UBND thành phố Đà Nẵng giao trách nhiệm quản lý, theo dõi, hướng dẫn việc khai thác, sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “DANANG VALUE” và cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận này cho các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp có sản phẩm được UBND thành phố công nhận là “Sản phẩm thương mại mang tính đặc trưng của thành phố”.

Nguồn: baodanang.vn

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


Đăng nhập