Quyết định số 2526-QĐ/TU ngày 30/11/2016 của Thành ủy Đà Nẵng về Ban hành Đề án Thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020
Người đăng tin: Admin Test Ngày đăng tin: 05/04/2017 Lượt xem: 40

Quyết định số 2526-QĐ/TU ngày 30/11/2016 của Thành ủy Đà Nẵng

Đề án Thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức Tin tức


Đăng nhập